Gelecek nesiller için buluşlar... Can Laser A.Ş.
Can Laser

CO2 Laserleri

CO2 Laser

CO2 Laser Sistemi

CO2 Laser sistemimiz üç parçadan oluşur. Laser kafası ,laser güç kutusu ve soğutma sistemi. Üretilen CO2 laser sistemi 25 -30 W gücünde kaliteli ve dengeli bir ışın demeti oluşturur.

Laser Özellikleri:
Dalgaboyu ……………………10.6 Micrometers
Laser tipi ………………………Sürekli dalgalı, kapalı, su soğutmalı tüp
Ortalama gücü……………… 25-30 W

Mod …………………TEM oo
Açılım … 1.7 mrad

Laser ışınının özellikleri:
*Yüksek kaliteli ışın
*Yüksek parlaklık
*Küçük sapma açısı
*Module edileblirlik

LASER kelimesi,İngilizce olarak Light Amplification by Simitimulated Emission of Radiation cümlesindeki kelimelerin ilk harflerinden oluşmaktadır.Laser oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde olan genliği yüksek güçlü bir ışın demetidir. Laser tek doğrultuya yönlendirilmiş yoğun ışın demeti oluşturulması ile çalışır. Laser ışın demeti çeşitli meteryalleri kesebilir,eritebilir veya buharlaştırabilir.

LASER ilk defa 1960 yılında Amerikalı fizikçi Dr.Maiman tarafından gerçekleştirilmiştir.Laser ışınlarının daha iyi tanımlayabilmek için bazı terimlerin bilinmesi gerekmektedir.

Bir kaynaktaki ışığın oluşması ile ilgili olarak Einstein 1917 de iki tanımlama yapmıştır.

1)Kendiliğinden (Spontane ) ışık oluşumu: Kendiliğinden ışık veren kaynaklar günlük hayatta karşılaştığımız güneş,lamba,mum v.s. gibi kaynaklardır.Işığın oluşturulması için özel bir işleme gerek bulunmamaktadır.Bu hallerde ışık telin kızarması veya mumun yanması gibi termik yoldan veya gaz deşarjı gibi yollardan elde edilmektedir.Burada ışık ışınları kaynağın tipinden ve biri birinden bağımsızdır.Bu tür ışınlar inkoherendir denir.Her yöne dağılır.Bir pirizma üzerine düşürüldüğünde frekansları bir birinden farklı olan yedi ayrı renkte ışık ışını elde edilir.

2)Etkime ile (Stimüle) ışık oluşumu: Etkime ile ışık veren kaynaklar ısı,ışık,elektrik etkisi gibi özel işlemler ile ışık üreten kaynaklardır.Bu tür bir kaynaktan çıkan ışık ışınları tek renk (monokramatik) ve tek frekanslı olmaktadır. Bir pirizmadan geçirildiğinde yine aynı renkte çıkar.Yayılan ışık ışınıları bir demet halinde ve elektromagnetik dalga özelliğindedir.Bu şekilde üretildiği kaynağa ve biri birine bağımlı olan ışınlara “Koheran” ışın adı verilir.Optik ışık da denmektedir.Laser ışını etkime ile oluşturulan koheran özelliği sahip bir ışındır.

CO2 Laser

Laser istenen dalga boyunda (wavelength) yoğunluğu ve darbe süresi ayarlanabilen ışın demeti oluşturabilme özelliğine sahiptir. Bir laserin dalga boyu ve çıktı güçü o laserin kullanım alanını tanımlar.

Karbondioksit Laseri (CO2 laser) ilk geliştirilen ve hala en çok kullanılan laserlerden dir. Karbondioksit Laserleri devamlı dalga olarak en yüksek güce sahip Laserler dendir. Karbondioksit laserleri kızıl ötesi 9,4 ile 10,6 mikrometre dalga boyunda yoğunlaşan kızılötesi ışın demeti oluşturur.

Karbondioksit laserleri endüsriyel ve tıbbi uygulamalarda ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılırlar.