Gelecek nesiller için buluşlar... Can Laser A.Ş.
Can Laser

X-Işını Radyasyonunu Durduran Hibrit Polimer Madde

PATENT VEYA LİSANS HAKKI SATILIKTIR. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TEMASA GEÇİN.

Diğer bir buluşum insan vücudunu radyasyon ışınlarından koruyan X-Işını Radyasyonunu Durduran Hibrit Polimer Maddedir. X- Işınları elektromagnetik radyasyonun bir şeklidir. X Işınları dalga boyu 10 ile 0,01 nanometre arasında olan frekans olarak 30 petahertz ile 30 exahertz frekanslarında ve 120 eV ile 120 keV enerjisi olan bir elektromagnetik radyasyondur.X-Işınları özellikle hastalığa tanı koyabilmek için tıbbi görüntülemede , radyografide, kristalografi de kullanılmaktadır. X-Işınları iyonize radyasyon olduğundan tehlikelidir. Günümüzde X-ışını radyasyonunun çeşitli şekillerde her geçen gün giderek artan amaçlarla kullanılması, bütün canlıları biyolojik risk altına sokmaktadır. Bugün X-ışınlarının tıpta, tarımda, sanayi alanında ve askeri amaçlarla kullanılışı geniş boyutlara ulaşmıştır. Bugün kullanıcıları X-Işınları radyasyonundan koruyabilmek için kurşun plakalar kullanılmaktadır. Bununla birlikte kurşun zehirli bir metaldir ve havada veya suda veya topraktaki asitlerle zamanla bozularak oksitlenir. Ayni zamanda kurşun karbonat gibi suda çözünen kurşun bileşikleri çevrede uzun süreler boyunca kalırlar ve bunlar hem insanlara hem de diğer canlılar için çok zehirlidir.

Diğer ağır metal zehirleri gibi kurşun vücud da birikir ve kurşunla temas ettikten çok seneler sonra bile zehirli etkilerini göstermeye devam eder. Bu nedenle başta sağlık sektöründe X-Işını radyasyonunu durdurmak için kullanımı olmak üzere kurşun metalinin bugün kullanılmakta olduğu alanlardaki kullanımından vazgeçilmesi gereklidir. Bunun yerine kullanılabilecek madde tarafımızca bulunmuştur. Bugüne kadar X-ışını radyasyonundan korunmak için kullanılan ağır kurşun levhalar yerine; hafif, insana ve çevreye zararlı olmayan ve çok daha güçlü koruma sağlayan X-Işını radyasyonunu durduran hibrid polimer maddeden yapılmış kalkanlar kullanılabilecektir. Buluşumuz olan X-Işını radyasyonunu durduran hibrid polimer malzemede yapılmış radyasyon kalkanları bilimsel araştırma laboratuarların da, tıpta, tarımda, sanayide ve askeri çalışmalarda ve uzay çalışmalarında X-ışını radyasyonu kullanılan her alanda radyasyon durdurucu olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir. Tıpta X-ışını terapisi ile ilgili sağlık hizmetlerinde hastaların ve/veya sağlık görevlilerinin Radyasyondan korunmaları X-Işını radyasyonunu durduran hibrid polimer madde ile sağlanabilecektir. X-Işını radyasyonunu durdurmak için hazırlanmış hybrid polimer maddemiz elektromanyetik spektrumda X-ışını radyasyonunu % 100 oranında durdurması, mevcut kullanılan kurşun plakalar gibi ağır olmaması, daha yumuşak olması daha kolay şekillenebilir olması, çevreye zararlı olmaması, kullanım kolaylığı, ekonomik olması ve tam koruma sağlayan üstün verimliliği ile bugün X-ışını radyasyonuna karşı kullanılan kurşun plaka tekniğine karşı üstünlük sağlamaktadır İnsanlar ve çevre için zehirli olmayan ve X-Işını radyasyonunu durduran Hibrid polimer maddemiz X-Işını kullanılan her yerde insanları bu ışının radyasyonundan koruyacaktır.

KURŞUN YERİNE X IŞINI RADYASYONUNU DURDURAN HİBRİD POLİMER MADDENİN KULLANILMASININ AVANTAJLARI
Bu karşılaştırmayı yaparken bizim X- Işınları radyasyonunu durduran hibrid polimer maddemizin öncelikle insanların sağlığı hem de çevre sağlığı açısından zararlı bir madde içermediği özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.
1- Bugün kurşun plakalar X-Işını kaynaklarının yaydığı radyasyonu durdurmak için kullanılmaktadır. Yalnız kurşunun radyoaktif bir kaynaktan oluşan radyasyonu durdurmak için kullanıldığında, radyoaktif ısının etkisi ile kurşun oksitlenmeye başlar ve zehirli kurşun oksit gazı oluşur. Bu akciğer kanseri tiroit kanseri ve deri kanseri ve Kan kanserinin en önemli sebeplerindendir. Böylece bazı kişilerde sağlık problemleri oluşur ve hastalıkların tedavisi için önemli miktarda para harcanır.Bugün ne yazıkki radyasyonla ilgil bir çok doktorumuz radyasyondan mevcut kurşun koruma plakaları ile tam olarak korunamadıklarından emekli olduktan sonra kan kanserinden ölmektedir.
2- Kullanılmış kurşun atıkları insan ve çevre sağlığı açısından diğer önemli bir problemdir. Çünkü kurşun zehirli bir metaldir. Bu kuşun atıklarının çevreye yaptığı bu zehirli etkinin yok olması için yüzlerce yıl beklenmesi gerekir. Dolayısıyla X-Işını radyasyonun durdurulmasında kurşun veya X-ışını radyasyonunu durduran hibrid polimer malzemenin kullanılmaları karşılaştırılırken bu malzemelerin insan sağlığına etkilerini de değerlendirmek gerekir. Örneğin kurşunun zararlarından etkilenen ve zaman içinde zehirlenen insanların sağlığına parasal anlamda ne kadar bir değer biçebiliriz. Çünkü insan hayatının değeri biçilemez ve parasal endişeler bir yana bırakılarak insanı korumak için her türlü çabanın gösterilmesi gereklidir.
3-Diğer bir nokta da zehirli ve çevreye ve insan hayatına çok zararlı bir madde ile (kurşun) ile zehirli olmayan çevre ve insana zararsız bir maddeyi karşılaştırmak ne kadar doğrudur. İnsan sağlığına zararsız bir madde olan X-Işını radyasyonunu durduran Hibrid polimer malzeme bulunmuş iken X-Işını radyasyonunu durdurmak için zehirli ve zararlı bir madde olan kurşun maddesi kullanmak ne kadar doğru olur.
4- Gerçekte X-Işınları radyasyonunu durduran hybrid polimer madde bulunduktan sonra kuşun plakaların X-Işını radyasyonunu durdurucu olarak kullanılmamalıdır. Politikacıların ve karar vericilerin bu konuyu dikkate almaları gerekir.
5- Buluşumuz olan X-Işını radyasyonunu durduran hibrid polimer malzemenin düşük yoğunluğu kullanım için diğer bir avantajdır. Kurşunun yoğunluğu 11,34 g/cm3 iken olan X-Işını radyasyonunu durduran hibrid polimer malzeme‘ nin yoğunluğu 3,67 g/cm3 tür ve malzememiz kurşundan 3 kat daha hafiftir.. Kurşun yoğunluğu nedeni ile hem yerleştirildiği yerlere büyük bir yük yükler ve oraya zaman içinde zarar verir hem de zaman içinde akarak koruma kalkanında çatlaklar, gedikler oluşturur ve radyasyon kaçaklarına neden olur.
6- X-Işını radyasyonunu durduran hibrid polimer malzeme plakalar halinde kullanılabileceği gibi bu malzememiz kumaş haline getirilerek elbise şeklinde ,X-Işını Radyasyonuna karşı korunmak için kullanılabilir.
7-Halen yalnızca Türkiyede hastahanelerde ve özel kuruluşlarda yaklaşık 25.000 adet radyasyonla ilgili çekim yapan sağlık ünitesi bulunmaktadır. Bu sağlık ünitelerinde bizim çevreci olan ve çok daha hafif olan polimer plakalarımız radyasyonu kesmek için kullanılacaktır. Yurt dışında bulunan sağlık ünitelerinin sayısı ise bu hesaplara katıldığında bu buluşumuzun yalnızca plaka halindeki şeklinin hitab ettiği Pazar büyüklüğü anlaşılabilir.
8-Şu an X-Işını radyasyonunu durduran kumaş daha Dünyada üretilmemiştir. Bizim malzememiz ise X-Işını radyasyonunu durduran kumaş haline getirilebilmektedir.Dünyada ilk defa tarafımızca üretilecek bu radyasyon kesici kumaşın hem yurt içi hem yurt dışında devasa bir pazara sahip olacaktır. Şöyleki bugün Radyasyonla teşhis ve tedavi merkezlerinde X-ışını Radyasyonundan korunmak için içinde kurşun plakalar bulunan yaklaşık 10-12 Kg ağırlığında önlükler kulanmaktadırlar. Bu ağırlığı yüzünden sağlıkcılar bu önlükleri kullanmak istememektedirler. Bu önlükler bizim X-Işını radyasyonunu durduran kumaştan yapıldığında ağırlığı normal bir ceket ağırlığında olacak ve kullanım kolaylığı nedeni ile her sağlık biriminde tercih edilecektir. Bir başka konu bazı ameliyatlarda X-Işını da kullanılır. Bu ameliyatlara giren doktorlar,ellerini korumak için kurşun plakalı eldivenler ,boyun ve genital organlarını korumak için kurşun plakalar ayrıcada 10-12 kg ağırlığında koruyucu önlük giydiklerinde çok zor hareket edebilmekte ,ameliyatı rahat yapabilmek için kendi hayatlarını tehlikeye atarak bu koruyucular olmadan çalışmaktadırlar.Bu radyasyon bir müddet sonra doktorlarımızda Kanser hastalıklarına neden olmaktadır. X-Işını radyasyonunu durduran kumaştan yapılacak eldivenler ,boyun ve genital koruyucular ve önlükler Doktorlar için kurtarıcı olacaktır.
9- X-Işını radyasyonu ile rotgen çekilirken veya tedavi edilirken hastaların vucudunun yalnızca hasta bölümü değil vucutlarının tamamı ,sağlam hücreleride radyasyona tabi kalmaktadır.Bizim radyasyon kesici kumaşımız hastanın üzerine örtülerek yalnızca tedavi edilecek kısımlar delinecek ve vucudun sağlam yerleri radyasyon almayacaklardır.
10-X-Işını radyasyon kesici polimer malzememiz ve kumaşlarımız uzaydaki uyduların dünya etrafındaki uzay istasyonlarında çalışanların X-Işını radyasyonundan korunması içinde kullanılacaktır.
11- Buluşumuz olan X-Işını radyasyonunu durduran hibrid polimer malzeme maddesinin kullanım ömrü oldukça uzundur, 15 sene kullanılabilir.

Butün bu ollanaklar göz önüne alındığında X-Işını radyasyon kesici polimer malzememiz ve kumaşlarımızın bütün Dünyada nekadar büyük bir Pazar payının olacağını göstermektedir.

 Mugla Universitesi Test Raporu