Gelecek nesiller için buluşlar... Can Laser A.Ş.
Can Laser

Buluşlarımız

GÖRÜNTÜLÜ MAYIN BULMA SİSTEMİ

Şirketimizin Ar-Ge grup başkanı olarak yaptığım bir buluş Görüntülü Mayın Bulma Sistemidir. Bu sistemin ilk bölümü bitirilmiştir. Ar-Ge finansı bulunduğunda sistemin tamamı bitirilecektir.

Geliştirdiğim yaklaşım doğrultusunda ileri teknoloji kullanılarak geliştirilen mayın arama sisteminde arazide gömülü olan mayınlar klasik yöntemlere göre daha hızlı ve güvenli olarak bulunabilecektir.

PATENTLİ BULUŞLAR

Şirketimizin Ar-Ge grup başkanı olarak 1985 senesinden bu yana yaptığım çalışmalar sonucu Enerji Alanında, Tarım Alanında ve Radyasyon Alanında buluşlar yaptım. Bu buluşlarımın herbiri kendi alanlarında Dünyada yeni bir çağ başlatacak buluşlardır. Bu buluşlarım için buluş sahibi Şükran Can olarak aşağıda adları belirtilen 5 adet patent alınmıştır.

Bu patentler,
1- HİBRİT KARIŞIMI İLE YÜKSEK ISI ELDE ETME YÖNTEMİ başlıklı patent
2- MOLEKÜLLERİ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ YÜKSEK VERİMLİ ISI MADDESİ (HIM) İLE ISI ENERJİSİ ELDE ETME YÖNTEMİ başlıklı patent
3- ÇÖL ALANLARINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ başlıklı patent
4- X-IŞINI RADYASYONUNA KARŞI YENİ NESİL KORUYUCU POLİMER BİLEŞİK başlıklı patent
5- GAMA-IŞINI RADYASYONUNA KARŞI YENİ NESİL KORUYUCU HİBRİD POLİMER BİLEŞİK isimli patentlerdir.

ENERJİ ALANINDA
ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ BİR ALTERNATİF, HİBRİT ISITICI MADDE
Buluşlarımın 2 adedi HİBRİT KARIŞIMI İLE YÜKSEK ISI ELDE ETME YÖNTEMİ adlı buluşum İle MOLEKÜLLERİ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ YÜKSEK VERİMLİ ISI MADDESİ (HIM) İLE ISI ENERJİSİ ELDE ETME YÖNTEMİ adlı buluşlarım, Dünyanın enerji sorununu çözümünde yardımcı olacak bir buluşlardır. Dünyanın son zamanlarda üzerinde çalıştığı enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yelpazesinde bu buluşum enerji üretiminde alternatif bir enerji üretim sistemi olarak yerini alacak, geniş bir uygulama alanına sahip olacaktır.

TARIM ALANINDA
ÇÖL ALANLARINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ
adlı buluşum çöllerde bile her türlü tarım ürünü yetiştirilmesini sağlayabilecek bir buluştur. Dünyadaki Çöl toprakları yüzeyinin büyüklüğü nerede ise bugün Dünyada tarım yapılabilen toprakların büyüklüğüne eşittir. Başka bir deyişle Çöl Topraklarında tarım yapılabilmesi Dünyada tarım yapılabilen toprakların yaklaşık bir kat daha arttırarak Dünya açlık sorununa çözüm olabilecek bir buluştur. Diğer taraftan çöllerin yeşillendirilmesi ve tarıma açılması Dünyanın bozulmuş iklim dengesinin düzelmesine de büyük bir katkı olacaktır.

RADYASYON ALANINDA
X-IŞINI RADYASYONUNA KARŞI YENİ NESİL KORUYUCU HİBRİD POLİMER BİLEŞİK
adlı buluşum ile GAMA-IŞINI RADYASYONUNA KARŞI YENİ NESİL KORUYUCU HİBRİD POLİMER BİLEŞİK adlı buluşlarım ise hem Sağlık sektöründe radyasyondan korumak için insan sağlığı açısından, hem de Nükleer Sanayide, Nükleer enerji üretiminde insanı ve çevreyi koruma için büyük uygulama alanları olan buluşlardır. Bu buluşlarım 2012 senesinde olacağı öngörülen GÜNEŞ FIRTINASINDAN uçakların,gemilerin,enerji santallerinin ve benzeri kritik alanlarda kullanılmakta olan bilgisayar sistemlerini ve elektronik sistemlerini güneş patlamasının tahrip edici radyasyonundan koruyabilecek buluşlardır.Aynı zamanda bu buluşlarım Çernobil Nükleer Santralı kazası ve Japonların Fukushima Nükleer Reaktör kazası gibi nükleer kazalarda da insanları koruyabilecek hem de reaktörlerin çevreye saçtığı radyasyonları engelleyebilecek buluşlardır.